SAHICASA CARE
7/24
S-NET
fotoscare1280

SAHICASA CARE

SAHICASA Care és el Programa Integral de Manteniment i Servei.

És un programa que reforça el control, la predicció, la prevenció i la solució de problemes de plagues. A partir d’una anàlisi prèvia de la situació, s’elabora un Pla de Control que permet programar les actuacions necessàries per no tenir problemes de plagues.

Aquest programa es pot complementar amb els altres que ofereix SAHICASA: 7/24 i S-Net, segons les necessitats de cada client.

Sahicasa

SAHICASA és una empresa amiga del medi ambient.

 

Garantim el nostre compromís mediambiental com un valor irrenunciable cap als nostres clients incorporant les últimes tecnologies i recerques basades en la gestió i control de plagues.

Minimitzem l'impacte sobre el mitjà natural i protegim a les espècies beneficioses i només actuem sobre les que, quan es converteixen en plaga, resultin perilloses per a la salut i qualitat de vida.

Reduim al mínim els residus generats i els gestionem de forma òptima amb empreses habilitades, especialitzades en el seu transport i eliminació.

calidad ambiental 
© SAHICASA
Tel: +34 977 19 90 66
sahicasa@sahicasa.cat